در این صفحه شما با کلیک کردن بر روی تصویرها می توانید مستقیم وارد سایت شرکت های سازنده ماشین آلات کشاورزی - راه سازی  و معدنی  شده و از محصولات ساخته شده دیدن نمائید

GEA-I لینک از سایت نیوهلند جهت معرفی از سایت بازدید از سایت شرکت نیوهلند

  ماشین آلات کشاورزی  و راهسازی نیوهلند

 TC56H کمباین   TC5070 کمباین نیوهلند  T6090 تراکتور نیوهلند  TS125 تراکتور نیوهلند  TM155 تراکتور نیوهلند

 GEA-I لینک از سایت جاندیر جهت معرفی از سایت بازدید از سایت شرکت جاندیر

   ماشین آلات کشاورزی  و راهسازی  جاندیر

تراکتور جاندیر – کمباین جاندیر – برداشت علوفه دروگر جاندیر -تراکتور سمپاشی جاندیر – تراکتور  رول پرس جاندیر  – لودر

 GEA-I لینک از سایت كلاس جهت معرفی از سایت بازدید از سایت شرکت كلاس

                     ماشین آلات کشاورزی  و راهسازی  کلاس

تراکتور کلاس – کمباین کلاس – برداشت علوفه دروگر کلاس -تراکتور سمپاشی کلاس – تراکتور  رول پرس کلاس  – لودر کلاس

 GEA-I لینک از سایت مسی فرگوسن جهت معرفی از سایت بازدید از سایت شرکت مسی فرگوسن

              ماشین آلات کشاورزی  و راهسازی  مسی فرگوسن

تراکتور مسی فرگوسن – کمباین مسی فرگوسن – برداشت علوفه- سمپاشی مسی فرگوسن – تراکتور  رول پرس مسی فرگوسن

 GEA-I لینک از سایت دویتس فار جهت معرفی از سایت بازدید از سایت شرکت دویتس فار

                               ماشین آلات کشاورزی  و راهسازی  دویتس فار

تراکتور دویتس فار – کمباین دویتس فار – برداشت علوفه- سمپاشی  دویتس فار – تراکتور  رول پرس دویتس فار – لودر دویتس  

             

 GEA-I لینک از سایت والترا  جهت معرفی از سایت بازدید از سایت شرکت والترا

                       ماشین آلات کشاورزی  و راهسازی   والترا 

تراکتور والترا – کمباین والترا– برداشت علوفه دروگر والترا- سمپاشی  والترا – تراکتور  رول پرس  والترا – لودر والترا

             

 GEA-I لینک از سایت فاند جهت معرفی از سایت بازدید از سایت شرکت فاند

                      ماشین آلات کشاورزی  و راهسازی  فند

تراکتور فند – کمباین فند– برداشت علوفه دروگر فند- سمپاشی  فند – تراکتور  رول پرس فند – لودر فند

             

 GEA-I لینک از سایت  کازلیل  جهت معرفی از سایت بازدید از سایت شرکت کازلیل

                  ماشین آلات کشاورزی  و راهسازی  کازلیل 

تراکتور کازلیل – کمباین کازلیل – برداشت علوفه دروگر کازلیل - سمپاشی  کازلیل – تراکتور  رول پرس  کازلیل – لودر کازلیل

             

 GEA-I لینک از سایت استیر جهت معرفی از سایت بازدید از سایت شرکت استیر

                       ماشین آلات کشاورزی  و راهسازی استیر 

تراکتور استیر– کمباین استیر– برداشت علوفه دروگر استیر- سمپاشی  استیر – تراکتور  رول پرس  استیر– لودر استیر

             

Druckversion Druckversion | Sitemap
GEA-I und CAR-INT GmbH Ihr spezialisiertes Portal für den Verkauf Baumaschinen: Bagger, Radlader, Baggerlader, Bulldozer, Walze, Kran, Muldenkipper Bereitstellung aller leichten und schweren Maschinen aus Europa nach Iran exportiert .